Programy pro rozvoj škol a vzdělávání

Evaluace - Evaluator.CZ

Pomáháme

  • školám nastavit jejich autoevaluaci

  • zřizovatelům zjistit stav a potřeby jejich škol

  • institucím nastavit způsob, jak se ujistit, že jejich opatření je smysluplné a investice efektivní

www.Evaluator.cz

Gramotnost.CZ

Postupně tvoříme přehled témat a vývojových fází k rozmanitým aspektům života v ČR. Proto Vedle mmj. udržujeme ve vegetativním stavu portál Gramotnost.CZ.

Dosud nejúplnější výsledek je na Zdravotní gramotnost.cz, na které spolupracujeme s Národní sítí podpory zdraví, z.s.

Klíčové kompetence

Pomáháme školám najít rovnováhu mezi vzděláváním v předmětech a rozvojem klíčových kompetencí.

Naše stopa je především na Gymnáziu Jana Palacha a na Základní škole Vitae.

Demokratická kultura školy

Pomáháme identifikovat příležitosti pro rozvoj demokratické kultury v trojlístku

  • O demokracii - obsah vzdělávání (znalosti o demokratickém uspořádání společnosti)

  • Pro demokracii - rozvoj dovedností potřebných pro uplatnění demokratických principů

  • V demokracii - rozvoj školních institucí, ve kterých se demokracie skutečně zhmotní.

Projektové myšlení a výuka v projektech - ProjektovaVyuka.cz

Dlouhodobě se věnujeme rozvoji projektového myšlení dětí i dalších školních aktérů.

Pomáhali jsme nastavit předmět Projekty na Základní škole Vitae a vedli jsme tematická školení pro řadu sboroven a vzdělávacích komunit.